АДААР I

Адайр - Түүнээс өөр цагт бол Сэрээнэн гуай дуу цөөнтэй, адаар зантай, хийхийг мэдэхээс хэлэх ярихыг мартсан юм шиг дэлгэрэнгүй... Л.Ванган. Жож Сэрээнэн.

Ижил үг:

АДААР II

АДААР III