АДАГ I

1. Шувтрах сүүл этгээд, эцэс төгсгөл: адаг араа (хамгийн арын араа), адаг сүүл (юмны дэлгэрэнгүй...


2. Газар нутгийн зах, үзүүр хэсэг, нам дор газар: адаг газар (алс зах нутаг);
3. [шилжсэн] Хамгийн муу, доорд зэрэг - Ааль зан нь тогтуун бөгөөд хичээнгүй болбол адаг боол боловч дээд ноён болъюу. дэлгэрэнгүй... адгийн амьтан (өөдгүй, хүн чанаргүй амьтан), адгийн муу (хамгийн муу) - Адгийн муу нохой Луузан ирэв. Ц.Дамдинсүрэн. Толь Гэндэн., хүний адаг (а. Хамаг муу хэргийг үйлддэг, хүн чанараар муу; б. [шилжсэн] Ядуу хоосон), юмны адаг (юмны муу), адгийн наад зах нь (дор хаяад, захын жишээ), адгийн ноён албатдаа баатар, адгийн эр авгайдаа баатар [зүйр цэцэн үг] (муу нь муудаа дээрэлхүү гэсэн санаа);
4. [шилжсэн] Хөл: адагт мөргөх (хөлд мөргөх).

адаг араа

хамгийн арын араа

адаг сүүл

юмны эцэс төгсгөл

адаг сүүлд нь эцэст нь, эцэс сүүлд нь
адаг сүүлдээ эцэстээ, эцэс сүүлдээ
адаг хязгаар

эцсийн хязгаар

адаг эцэс эцэс төгсгөл
адаг өрөг а. Сур харвах сүүлчийн харваа; б. Шатар, даам зэрэг тоглоомын сүүлчийн тавил
голын адаг голын төгсгөл
оны адаг оны эцэс
эхнээс нь аваад адгийг нь хүртэл эхнээс нь аваад эцсийг нь хүртэл
адаг мохоол эцэс төгсгөл
үзүүр адаг юмны эхлэл, төгсгөл
эх адаг

эхлэл ба төгсгөл

арван найм хүрвэл адаг араа нэмдэг а. Аливаа юм жам ёсоороо явдаг; б. Хүүхэд өсөж том болох гэсэн санаа
эрдэм билиг эрхэм баян, үр хүүхэд удаах баян адуу мал адаг баян эрдэм ном, үр хүүхэд хамгийн чухал гэсэн санаа
анхан дээрээ аятайхан, адаг сүүлдээ аягүйхэн

а. Ая зүйгээ олохоо байх; б. Эв эе эвдрэх гэсэн санаа

түргэн горхи адагтаа хүрэхгүй

яаруу сандруу хийсэн зүйл үр дүнгээ өгдөггүй гэсэн санаа

адгийн амьтан

өөдгүй, хүн чанаргүй хүн

адгийн муу хамгийн муу
хүний адаг

а. Хамаг муу хэргийг үйлддэг, хүн чанараар муу; б. [шилжсэн] Ядуу хоосон

юмны адаг юмны муу
адгийн наад зах нь дор хаяад, захын жишээ
адгийн ноён албатдаа баатар, адгийн эр авгайдаа баатар муу нь муудаа дээрэлхүү гэсэн санаа
адагт мөргөх хөлд мөргөх
адагтаа тулах

эцэстээ хүрэх

адагт нь орох

хамгийн сүүлд орох, эцэст нь орох

Ижил үг:

АДАГ II:

АДАГ III