АДАЙР I

Зан, харьцаа муутай, хэдэр гөжүүд: адайр ааштай (зан муутай) - Ядахдаа эрхлэгч нь гэж адайр дэлгэрэнгүй... С.Надмид. Харнүдэн., адайр хавчиг (их харамч, хажиг), адайр хэвцэг [хоршоо] (хэдэр хэвцэг), адайр ардаг [хоршоо] (зан, харьцаа муутай, хэдэр зөрүүд), адайр ааштай, адсаган царайтай [зүйр цэцэн үг] (зан ааш, царай зүс нь адилхан муу гэсэн санаа).

адайр ааштай зан муутай
адайр ааштай, адасган царайтай

зан ааш, царай зүс нь адилхан муу гэсэн санаа

адайр хавчиг

их харамч, хажиг

адайр хэвцэг хэдэр хэвцэг
адайр ардаг

зан, харьцаа муутай, хэдэр зөрүүд

Ижил үг:

АДАЙР II

АДАЙР III