АГСГАР II

1. Их чанасан будаа хэт өсөж аргасан байдал;


2. Хуурай хүнс их идсэнээс цээж хорсох байдал;
3. [шилжсэн] Дэмий омогтой, хий омогдож дүрэмдэн зан.

Ижил үг:

АГСГАР I