АДАЙРЛАХ III

Мал хоргодох төдий хашаа, саравч барьсан болох.

Ижил үг:

АДАЙРЛАХ I

АДАЙРЛАХ II