АДАМБАЛ
/ ургамал /
Шар цэцэгтэй, зарим нь зургаа долоон талт цөмөөтэй, идэхэд анхандаа гашуун, сүүлдээ амттайхан, лис жимстэй адилавтар жимс, жүр үрийн нэг төрөл.