АГСАА II
/ хуучирсан /

1. Бүсэнд зүүж авч явдаг жижиг бөс сав, даалин: агсаа зүүх (бүсэндээ даалин зүүх);


2. Нумны сум агуулж, бүснээс зүүх жижиг сав - Шонхолой нэг чулуун зэв бүсэндээ агссан агсаанаасаа гаргаж тэр жаал хүүд өгсөнд сайхан цохиж хийсэн дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан Залуудай.

Ижил үг:

АГСАА I