АДАЙР II

Туйлын муу оромж байр, оронцог: малын адайр (муухан сараалж хашаа).

Ижил үг:

АДАЙР I

АДАЙР III