АДАГГҮЙ

Эцэс төгсгөлгүй, урт сунжирсан: эх адаггүй [хоршоо] (эмх замбараагүй; эцэс төгсгөлгүй) - Эх дэлгэрэнгүй...Д.Маам. Тэмээний дууль.