АДААХ I

Хатгуулах, сүлбүүлэх, шаалгах: хадуурт гараа адаах (хадуурт гараа авах).

Ижил үг:

АДААХ II