АД III:
/ амьтан /

ад бор (Төвөд оронд тааралдах багавтар биетэй зээр).

Ижил үг:

АД I

АД II