МАЯГЛАНГУЙ

Этгээд гажууд төрх байдал гаргасан нь: маяглангуй хэлэх (маягтай байдал гарган хэлэх).