МАЯГГҮЙ III

Элдэв ааш авиргүй: маяггүй хүн (этгээд зан авиргүй хүн).