маягийг нь тааруулах
а. Загварыг нь тохируулах; б. [шилжсэн] Ааш занд нийцүүлэх