МАЯГ III

Лам нарын бөгсөн биеэ ороон өмсөх банзал.

Ижил үг:

МАЯГ I

МАЯГ II