ИЛТ I

Ил бүхий, юмны тодорхой, нууц биш - Гүн ухаант хүний төлөв илт харагдав. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., илт аюул тохиолдох (зайлшгүй аюул тохиолдох), илт мэдэх (илэрхий мэдэх, мэдэж буй нь тодорхой байх), илт үнэн (а. Лавтай үнэн; б. Тооны ухаанд магадлах шаардлагагүй ил тоо, байрыг нь соливч эцсийн дүн нь хувьсахгүй тоо), *илт хулгай (зэвсэгт дээрэмчид).

илт аюул тохиолдох зайлшгүй аюул тохиолдох
илт мэдэх илэрхий мэдэх, мэдэж буй нь тодорхой байх
илт үнэн а. Лавтай үнэн; б. Тооны ухаанд магадлах шаардлагагүй ил тоо, байрыг нь соливч эцсийн дүн нь хувьсахгүй тоо
илт хулгай зэвсэгт дээрэмчид
Ижил үг:

ИЛТ II

ИЛТ III