ИЛТГЭГЧ

1. Ямар нэг зүйлийн тухай уран цэцэн үгээр илтгэн өгүүлэх этгээд: уран илтгэгч (уран цэцэн өгүүлэх дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэг юмыг илтгэн харуулж буй зүйл - Шүлгийн мөр нэг бүр хэлсэн эзнийхээ бодол санаа, авьяас чадварын илтгэгч болдог.дэлгэрэнгүй...
3. Тооны илэрхийлэгч: Тооны ухаанд арвын ар дахь зэрэг илтгэгч нь нэгийн хойнох тэгийн тоог заана. Х.Нямбуу. дэлгэрэнгүй... илтгэгч тоо (тодорхой тоог заасан тоо), илтгэгч тэгшитгэл (үл мэдэгдэхийг зэргийн илтгэгчид агуулсан тэгшитгэл).

уран илтгэгч уран цэцэн өгүүлэх хүн
илтгэгч тоо тодорхой тоог заасан тоо
илтгэгч тэгшитгэл үл мэдэгдэхийг зэргийн илтгэгчид агуулсан тэгшитгэл