ИЛТГЭХ

1. Үзэл санаа, учир явдлаа үг яриа, үсэг бичиг, үйл хөдөлгөөнөөр илэрхийлэх, мэдэгдэх: зоригоо илтгэх дэлгэрэнгүй...


2. Дээд газрын ажлын зорилго, явц байдлыг олонд мэдэгдэх: ажлын байдлаа илтгэх (ажлын байдлаа танилцуулах) - Нөгөө хилчин маань дэлгэрэнгүй... Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр;

3. Ямар нэгэн дотоод шинж тэмдгийг харуулах: илтгэн харуулах (илэрхийлэн харуулах);
4. Ил болгох, тодорхой болгох, нотолгоо болгох - Энэ өдөр цэргийн эрдмийг олон ноёд болоод лам хувраг, ард олонд илтгэн үзүүлэхээр шийдсэнийг дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;

5. Хүний сэтгэлийн дотоод байдал нүүр ам зэрэг үйлдлээр мэдэгдэх, илрэн үзэгдэх: үзүүлэх, харуулах - Шазуур зуух нь Дорж даргын үзэн ядах сэтгэл дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш;
6. Ямар нэг зүйлийг тоочин өгүүлэх, сонсгох - Би тийм уран гоё илтгэж чадахгүй. Н.Банзрагч. Зам., дэлгэрэнгүй...
7. Дээд байгууллага, удирдах хүмүүст албан үүргийнхээ тухай өргөн мэдээлэх - Байдлыг тодорхойлон илтгэж явуулсан. Ц.Дамбадорж. Толбо нуур., ажлаа илтгэх (ажлаа танилцуулах), илтгэх хуудас (албан хэргийг дээд газарт илтгэн бичсэн хуудас) - Тэгтэл бригадуудаас ирсэн бололтой илтгэх хуудсууд гаргаж хийсэн ажлын дүнг нэгтгэн намын хорооны дарга баахан юм ярив. Ч.Алагсай. Алтайн зам;
8. Цэргийн албан хаагчаас ахлах дарга нартаа үг айлтган мэдэгдэх: товч тайлагнах - За тэгвэл, нөхөр ахлах дэслэгчид илтгэхийг дэлгэрэнгүй... П.Пүрэвсүрэн. Үдийн нар өндөр.

зоригоо илтгэх зоригтой гэдгээ харуулах
саналаа илтгэх саналаа илэрхийлэх
тоогоор илтгэх тоогоор мэдээлэх
ажлын байдлаа илтгэх ажлын байдлаа танилцуулах
илтгэн харуулах илэрхийлэн харуулах
илтгэл илтгэх тодорхой сэдвийн хүрээнд товч тодорхой ярих, яруу өгүүлэх
илтгэн ярих тодорхойлон ярих
ажлаа илтгэх ажлаа танилцуулах
илтгэх хуудас албан хэргийг дээд газарт илтгэн бичсэн хуудас