ИЛТЭЙ

Өнгө үзэмжийн тодруун, бадруун - Түмэн агтын дундаас төгрөг сарт нь илтэй дээ. ААЗ.