ИЛТГЭЛЦҮҮР

Илтгэлцэн хамжилцах нэгж, коэффицент.

коэффицент гэж бичихгүй, коэффициент

Зочин 2016-01-09 16:00:16