ТҮВШИН

1. Өргөгдөц ба өндрийн хэмжээг тогтоох суурь баримжаа: далайн түвшин (дэлхийн гадаргуу дахь дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хэр хэмжээ: түвшин тогтоох шалгалт (мэдлэгийн хэр хэмжээг тогтоох шалгалт), амьдралын дэлгэрэнгүй... (амьдралын хэр хэмжээ, амьдралын боломж бололцоо).

далайн түвшин

далайн усны түвшнийг дунджаар тогтоож түүгээр газрын өндөр намыг тодорхойлох шинжлэх ухаанд хөдөлбөргүй үндэс болгосон цэг

түвшин тогтоох шалгалт мэдлэгийн хэр хэмжээг тогтоох шалгалт
амьдралын түвшин

амьдралын хэр хэмжээ, амьдралын боломж бололцоо

Амар түвшин

амар амгалан түвшин сайхан

Зочин 2019-12-29 14:48:09