ТӨГӨЛДӨР II

төгөлдөр хуур (цохивор даруулт чавхдаст хөгжмийн зэмсэг).

Ижил үг:

ТӨГӨЛДӨР I