ТӨГРӨГ I

1. Дугариг юм - Идшээ тохируулж, гэдсээ татчихсан төгрөг сартай зэгзгэр зээрдийн дэлийг нь зассанаас хөвчит дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., төгрөг нүдэн (дугариг нүдэн), төгрөг саран (дугариг саран, бүтэн сар), төгрөг бай (дугариг бай), төгрөг нуур (дугариг нуур);


2. Монгол мөнгөн дэвсгэрт буюу арилжааны цаасан мөнгөний ерөнхий нэр - Ийм явдал зөндөө байдаг юм. Тэгэхэд найман зуун төгрөг төлөөд өнгөрөх юу дэлгэрэнгүй... П.Лувсанпэрэнлэй. Хөдөөгийн дуун., арван төгрөг (арван төгрөгийн дэвсгэрт), мянган төгрөг (мянган төгрөгийн дэвсгэрт), сая төгрөг (зуун ширхэг арван мянгатын дэвсгэрт), төгрөгийн ханш (монгол төгрөгийн бусад улсын мөнгөтэй харьцах харьцаа), мөнгө төгрөг [хоршоо] (а. Бутархай болон бүхэл мөнгө; б. Монгол улсын арилжаанд хэрэглэх мөнгөн дэвсгэрт).

төгрөг нүдэн дугариг нүдэн
төгрөг саран дугариг саран, бүтэн сар
төгрөг бай дугариг бай
төгрөг нуур дугариг нуур
арван төгрөг арван төгрөгийн дэвсгэрт
мянган төгрөг мянган төгрөгийн дэвсгэрт
сая төгрөг зуун ширхэг арван мянгатын дэвсгэрт
төгрөгийн ханш монгол төгрөгийн бусад улсын мөнгөтэй харьцах харьцаа
мөнгө төгрөг а. Бутархай болон бүхэл мөнгө; б. Монгол улсын арилжаанд хэрэглэх мөнгөн дэвсгэрт
Ижил үг:

ТӨГРӨГ II