ТӨГРӨГ II

Нумны элэг хадаагүй мод: төгрөг цавчих (нумны матигарыг өөлж засах).

Ижил үг:

ТӨГРӨГ I