ТӨГС

1. Бүрэн гүйцэд, дутуугүй - Эрдэм ухаан төгс, бүтээх хүсэл төгөлдөр юм. дэлгэрэнгүй... төгс сар [зурхай] (сарны зурхайн ёсны тэгш хоногтой хоёр, дөрөв, зургаа, найм арван хоёрдугаар сар), төгс ураг (төрсөн эцэг эх), төгс үнэн (бүрэн үнэн, хамгийн үнэн, туйлын үнэн), төгс эрх (бүрэн эрх), төгс билигт (мэргэн цэцэн), төгс гэрэлт (туяаран гэрэлтсэн), төгс дохио (бүрэн гүйцэт дохио), төгс оюут (цэцэн цэлмэг), төгс эрх (хэмжээлшгүй эрх), төгс хаях (Монголчуудын уламжлалт шагайн тоглоом. Тоглоомын зорилго нь аль болох олон морь, аль болох цөөн тэмээ буулгахыг хичээнэ. Хонь ямаа буувал хожилд хамаарахгүй. Тэмээний тоогоор морь өгч торгууль хүлээдэг. Хэн урьтаж 10 морь авсан нь хождог), авьяас билиг төгс (маш хурц оюун билигтэй), бүрэн төгс [хоршоо] (бүрэн гүйцэд, төгс төгөлдөр) - Төгс бүрэн амьдралын минь хөрөг нь ингэж үзэгдэнэ. Арван гурван хүлгийн дуун., төгс төгөлдөр [хоршоо] (а. Иж бүрэн, бүрэн гүйцэд; б. Ямар ч өө сэвгүй) - Түмэн бодис үүдсэн төгс төгөлдрийн цаг. Хуримын ерөөл., эрх төгс (агуу хүчирхэг, сүр хүчтэй);


2. [хуучирсан] Сондгой бус, тэгш; төгс сар (билгийн улирлын хоёр, дөрөв, зургаа, найм зэрэг тэгш хоногтой сар).

төгс сар сарны зурхайн ёсны тэгш хоногтой хоёр, дөрөв, зургаа, найм арван хоёрдугаар сар
төгс ураг төрсөн эцэг эх
төгс үнэн бүрэн үнэн, хамгийн үнэн, туйлын үнэн
төгс эрх бүрэн эрх
төгс билигт мэргэн цэцэн
төгс гэрэлт туяаран гэрэлтсэн
төгс дохио бүрэн гүйцэт дохио
төгс оюут цэцэн цэлмэг
төгс эрх хэмжээлшгүй эрх
төгс хаях Монголчуудын уламжлалт шагайн тоглоом. Тоглоомын зорилго нь аль болох олон морь, аль болох цөөн тэмээ буулгахыг хичээнэ. Хонь ямаа буувал хожилд хамаарахгүй. Тэмээний тоогоор морь өгч торгууль хүлээдэг. Хэн урьтаж 10 морь авсан нь хождог
авьяас билиг төгс маш хурц оюун билигтэй
бүрэн төгс бүрэн гүйцэд, төгс төгөлдөр
төгс төгөлдөр а. Иж бүрэн, бүрэн гүйцэд; б. Ямар ч өө сэвгүй
эрх төгс агуу хүчирхэг, сүр хүчтэй
төгс сар билгийн улирлын хоёр, дөрөв, зургаа, найм зэрэг тэгш хоногтой сар