ТӨГЦӨГ II

Хөгшин хүн: хөгшин төгцөг [хоршоо] (хөгшин хүн).

Ижил үг:

ТӨГЦӨГ I