ТӨД

1. Даруй, одоохон, сая - Тэмүүжин төд одож гурван шөнө, өдөр зорчиж... Алтан дэлгэрэнгүй... төд ирэх (даруй ирэх), төд удалгүй (нэг их удалгүй).

төд ирэх даруй ирэх
төд удалгүй нэг их удалгүй