ТӨГЦӨГ I

Түлсэн модны үлдэгдэл, үзүүр: төгцөг мод (үлдэгдэл мод); модны төгцөг (модны дэлгэрэнгүй...

төгцөг мод үлдэгдэл мод
модны төгцөг модны үлдэгдэл
Ижил үг:

ТӨГЦӨГ II

Дархадууд "хожуул"-ыг ийн нэрлэнэ (Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын иргэн Сэвжидсүрэнгийн Батсайхангийн тайлбар).

Д.Нямсүрэн (Хөвсгөл, Мөрөн)2016-06-18 20:44:31