ИЛТ III

Бэрх зүдүүрийг үзэж туулаагүй хүн.

Ижил үг:

ИЛТ I

ИЛТ II