ТААНА
/ ургамал /

Хээр, говийн бүсэд ургадаг сонгинын төрлийн олон наст ургамал; арваас хорин сантиметр өндөртэй, дөрөвдүгээр сарын дэлгэрэнгүй...

борог таана жил өнжсөн таана
гогод таана сонгинын төрлийн олон наст ургамал
таана хөмүүл говь хээрийн бүсэд ургах ургамал