ТААРАХ II

Мал амьтан тээрэх, бөглөрч үхэх: адуу таарах (цас багатай өвөл адуу элс шороотой цас, хөлдүү хужир дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТААРАХ I