ТААРУУЛАХ

1. Юмны хэмжээ дамжааг тохируулах, нийлүүлэх: хээг нь тааруулах (юмны хээг нь тохируулах), дэлгэрэнгүй...


2. Сэтгэл санаа, хүсэл зорилгодоо нийцүүлэх, тохируулах: уяа сойлгыг нь тааруулах (уралдуулах гэж буй мориныхоо уяа сойлгыг нь дэлгэрэнгүй...
3. Давхцуулах: хийг нь тааруулах (а. Учраа бөхийнхөө алдаж гишгэх, хөдлөхтэй давхцуулан мэх хийх; б. [шилжсэн] Хүний алдаа гарахыг дэлгэрэнгүй...
4. Ногдуулах;
5. Уулзалдуулах;
6. Онолдуулах, чацуулах;
7. Ёс журамд нийцүүлэх, зохицуулах: архийг тааруулж хэрэглэх (архийг зохистой хэмжээгээр хэрэглэх).

хээг нь тааруулах юмны хээг нь тохируулах
хувцсаа тааруулж авах хувцсаа биедээ тохируулж авах
овоо хараа тааруулах бууны овоо харааг тохируулах
маягийг нь тааруулах а. Загварыг нь тохируулах; б. Ааш занд нь нийцүүлэх
уяа сойлгыг нь тааруулах уралдуулах гэж буй мориныхоо уяа сойлгыг нь тохируулах
хийг нь тааруулах а. Учраа бөхийнхөө алдаж гишгэх, хөдлөхтэй давхцуулан мэх хийх; б. [шилжсэн] Хүний алдаа гарахыг хүлээж байгаад өөрийн бодлоо хэрэгжүүлэх
сиймхийг нь тааруулах нууц далд юм уу өрсөлдөөн ихтэй ажил үүргийг гүйцэтгэхэд тохиромжтой үеийг ашиглах
архийг тааруулж хэрэглэх архийг зохистой хэмжээгээр хэрэглэх