ТААРЦАГ

1. Илэг болон бөс, өрмөгөөр хийсэн авсаархан сав: бичгийн таарцаг (бичиг цаас хийх цүнх маягийн дэлгэрэнгүй...


2. Шувуу барих тор.

бичгийн таарцаг бичиг цаас хийх цүнх маягийн зүйл
цайны таарцаг хуурай цай хийж хадгалах жижиг сав