ТААХАЛЗАХ

1. Таахгар хүн, амьтан таахас таахас хөдлөх: таахалзан явах (а. Таахгар юмны таахас таахас хөдлөн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бардамнах, сагсуурах: барилдахаасаа таахалзах нь [зүйр цэцэн үг] (ажил хийх эв дүйгүй, ажил хийсэн болж дэлгэрэнгүй...
таахалзан явах а. Таахгар юмны таахас таахас хөдлөн явах; б. Хүний биеэ тоон ихэмсэглэн явах
барилдахаасаа таахалзах нь ажил хийх эв дүйгүй, ажил хийсэн болж харагдах