ТААЦАХ

1. Санасан зүйл бодит байдал хоёр тохирон нийцэх, санасан зүйл ёсоор болох: сэтгэлд таацах (тухайн дэлгэрэнгүй...


2. Тохирох, таарах, тэнцэх: таарах тохирох [хоршоо] (а. Хувцас хунар зэрэг хэмжээтэй зүйл биед таарах; б. Юм санаа сэтгэл, хүсэл дэлгэрэнгүй...
сэтгэлд таацах тухайн зүйл сэтгэлд нийцэх
тохирох таацах бодож санасан зүйл, бодис байдал хоёр тохирох
таарах тохирох а. Хувцас хунар зэрэг хэмжээтэй зүйл биед таарах; б. Юм санаа сэтгэл, хүсэл зорилгод яв цав нийцэх; в. Ханилан суусан хүмүүсийн санаа сэтгэл, зан ааш, үйл хөдлөл, дадал хэвшил тохирох
таацах тэнцэх хоёр юмны хүч чадал, хэр хэмжээ, өнгө зүс харилцан тохирох