ТАВ II

Тохь, тух: тав алдах ~ тав алдрах (а. Тохь тух алдах, таатай тохитой биш болох; б. Тухайн зүйлд дэлгэрэнгүй...

тав алдах ~ тав алдрах а. Тохь тух алдах, таатай тохитой биш болох; б. Тухайн зүйлд дургүй болох, санаанд таарахгүй болох
ая тав тохь тух, аятай таатай байдал
тав тохь бие болоод сэтгэл санаанд ая эвтэй, тааламжтай байдал
Ижил үг:

ТАВ I

ТАВ III

ТАВ IV

ТАВ V

ТАВ VI