ТАВАГ II

1. Хүн, тэмээ зэрэг зарим амьтны хөлийн газарт гишгэх улны хавтгай хэсэг: тэмээний таваг (тэмээний дэлгэрэнгүй...


2. Тэмээний тавхай хагарах, эвэрлэг бүрхүүл элэгдэж цоордог гэмтэл: таваг тусах (тэмээний эдэлгээ хүнддэх, хатуу газраар хэтэрхий дэлгэрэнгүй...
тэмээний таваг тэмээний хөлийн ул
таваг тусах тэмээний эдэлгээ хүнддэх, хатуу газраар хэтэрхий удаан явснаас улдаж тавгийн бүрхүүл нь хагарах
хар таваг болох а. Тэмээний тавхай хагарах; б. [шилжсэн] Цас хайлах
ул таваг хүн, амьтны хөлийн газар гишгэх хэсэг
Ижил үг:

ТАВАГ I