ТАВАГЛАА

1. Таваглах үйлийн нэр;


2. Тэмээг уналга эдэлгээнд сургахад буруу талын урд хөлийн таахайнаас оосорлон авч, оосрын нөгөө үзүүрийн гогцоог бөхөнд нь углан хэрэглэх зөөлөн дэлгэрэнгүй...