ТАВАГЧЛАХ

Эмнэг тэмээг сургахын тулд барьж, хөлийн шилбэнээс доогуур тавгаас дээгүүр уяж аргамжих, уяж дасгах.