ТАВАЛ

1. Таван хөгжимчнөөс бүрдэх цөөхүүл чуулга;


2. Таван хөгжмийн зэмсэг болон дуучны хоолойд зориулсан хөгжмийн бүтээл.