ТАВАГЛАХ IV

таана таваглах (таанаа улнаасаа ургаж эхлэх).