ТАВААР

1. Өртөг бүхий бөгөөд худалдах, худалдан авах замаар нийтийн хэрэгцээг хангадаг хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүн: дэлгэрэнгүй...


2. Худалдахад зориулсан юм, зөвхөн худалдахаар үйлдвэрлэсэн хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүн: бараа таваар [хоршоо] (хүмүүсийн хэрэглээний эд дэлгэрэнгүй...
таваарын өртөг барааны өртөг, бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд шаардагдах хөдөлмөрийн хөлс, зарах үнэ
таваарын аж ахуй зах зээлээр баримжаа авч, үйлдвэрлэлээ явуулдаг аж ахуйн хэв маяг
бараа таваар хүмүүсийн хэрэглээний эд зүйл
эд таваар хүний хэрэглээний зүйл болоод үйлдвэрлэн гаргасан бараа бүтээгдэхүүн