ТАВ IV

1. Гадас, хадаас, эрэг зэрэг юмны орой дахь хавтгай тээг, түүнд барьж жийрэглэх зүйл: хадаасны тав дэлгэрэнгүй...


2. Яр шархны дээр хатсан хатуу орой;
3. Илдийн төмрийн язгуурт хадсан хавтгай төмөр, толь;
4. Толгойн орой дээр үлдээсэн эрэгтэй хүний битүү гэзэг: тав тавих (толгойн орой дээрээ үс үлдээн засуулах).

хадаасны тав хадаасны угт байдаг хавтгай зүйл
тав барьж хадах юманд жийрэг хийж хадах
тав тавих толгойн орой дээрээ үс үлдээн засуулах
Ижил үг:

ТАВ I

ТАВ II

ТАВ III

ТАВ V

ТАВ VI