таацах тэнцэх
хоёр юмны хүч чадал, хэр хэмжээ, өнгө зүс харилцан тохирох