таарах тохирох
а. Хувцас хунар зэрэг хэмжээтэй зүйл биед таарах; б. Юм санаа сэтгэл, хүсэл зорилгод яв цав нийцэх; в. Ханилан суусан хүмүүсийн санаа сэтгэл, зан ааш, дэлгэрэнгүй...