ТААЦАЛ

1. Зохимж, тохиромж, таарамж;


2. Үнэлэлт.