ТААРЛАХ I

1. Таараар юм бүрэх, таар саванд боох, ороох, таар шуудайд хийх: гудас таарлах (гудас таараар бүрэх), дэлгэрэнгүй...


2. Таараар будаа хэмжих.

гудас таарлах гудас таараар бүрэх
ноос таарлах ноос таарт хийх
Ижил үг:

ТААРЛАХ II