ТААРЛАХ II

Мал адгуусны гэдэс дүүрч хөөх; таарах.

Ижил үг:

ТААРЛАХ I