ТААРАХ I

1. Юмны хэлбэр хэмжээ, амт шимт тохирох: яв цав таарах (ямар ч өө сэвгүй тохирох), хувцас дэлгэрэнгүй... (хувцас биед томдож, багадахгүй яг тохирох), тохирох таарах [хоршоо] (юмс өөр хоорондоо зохирох, нийлэх), *сиймхий таарах (ажил хэргийг хийж гүйцэтгэхэд тохиромжтой үе тохиолдох), *эв нь таарсан мод шиг (яг нийлсэн тохирсон, таарсан);


2. Юмны сэтгэл санаанд тохирох, нийцэх: санаанд таарах (уг хүн, юм сэтгэлд нийцэх, тохирох), уяа сойлго таарах (уяж дэлгэрэнгүй...
3. Давхцах;
4. Санамсаргүй дайралдах, уулзалдах, учрах, тохиолдох: замд таарах (замд санамсаргүй дайралдах), *сүлд таарах (аз дэлгэрэнгүй...
5. [шоодсон] Болхи, буурай, сэтгэлд нийцэхгүй, хангалтгүй байх: мөн таарч дээ (ямар нэг юм санаанд нь нийцээгүйгээс хэлэх үг);
6. [шилжсэн] Адил төстэй болох: таарсан амьтад муушаасан (муу зан ааш, үйл хөдлөлөөрөө адилхан хүмүүс).

яв цав таарах ямар ч өө сэвгүй тохирох
хувцас таарах хувцас биед томдож, багадахгүй яг тохирох
тохирох таарах юмс өөр хоорондоо зохирох, нийлэх
сиймхий таарах ажил хэргийг хийж гүйцэтгэхэд тохиромжтой үе тохиолдох
эв нь таарсан мод шиг яг нийлсэн тохирсон, таарсан
санаанд таарах уг хүн, юм сэтгэлд нийцэх, тохирох
уяа сойлго таарах уяж буй морины уяа сойлго нь тохирох
таарах нийцэх юм сэтгэл санаанд тохирох
наймаа таарахгүй санал нийлэхгүй байх
таарсан эр эм хоёр таван хавтсан дээр багтдаг сэтгэл нийцсэн бол бүх зүйл болж бүтнэ гэсэн санаа
замд таарах замд санамсаргүй дайралдах
сүлд таарах аз завшаан, нөхцөл тохиол гарах
мөн таарч дээ ямар нэг юм санаанд нь нийцээгүйгээс хэлэх үг
таарсан амьтад муу зан ааш, үйл хөдлөлөөрөө адилхан хүмүүс
Ижил үг:

ТААРАХ II