илт үнэн
а. Лавтай үнэн; б. Тооны ухаанд магадлах шаардлагагүй ил тоо, байрыг нь соливч эцсийн дүн нь хувьсахгүй тоо